Rodeiro

Rodeiro

Veciños de Rodeiro, presentome como candidata as próximas eleccións co afán de mellorar o goberno local, con transparencia, dedicación e sempre escoitando as necesidades do noso pobo. Centrarémonos entre outras cousas, na procura de solo industrial para atraer novas...