Fene

Fene

Os gobernos locais non son o nivel inferior da administración política provincial, autonómica ou estatal, senón espazos de autogoberno, aínda que somos conscientes de que o que nos afecta a nivel local depende en grande medida do que sucede noutros niveis que van do...