CANDIDATURA LUGO

ELECCIÓNS MUNICIPAIS 2019

Titulares

MANUEL HURTADO SANJURJO

CARLOS OURO NUÑEZ

PATRICIA FERREIRO RODRIGUEZ

SAUL SANCHEZ FREIRE

MARIA BONIA MARTINEZ IRIMIA

AGUSTIN PRADO LOPEZ

ESTEFANIA VAZQUEZ DIAZ

XOSE MANUEL FERNANDEZ VARELA

ANDREA MANELA GONZALEZ SIMES

ALFONSO PERUGA RASILLA

MARIA DOLORES NOVO RICO

JOSE MARCELO LANZA BEN

MERCEDES IGLESIAS CASTRO

XOSE ANTON CANDO RANCAÑO

MARIA HURTADO SANJURJO

FRANCISCO MANUEL LAGO IGLESIAS

SABELA ABILLEIRA SIMES

JOSE ANTONIO SAL CASCUDO

EVA FERNANDEZ FULGENCIO

JOSE MANUEL RODRIGUEZ EXPOSITO

MARIA MILAGROS MARTINEZ DIEZ

JACOBO CASANOVA BAAMONDE

MARIA TERESA FERNANDEZ VAZQUEZ

ANTONIO JOSE VITES LOPEZ

SHARAY ASTARIZ NUÑEZ

Suplentes

JOSE MARTI PLA

OS 10 COMPROMISOS DE MANUEL HURTADO CON LUGO

EMPREGO

Nova planificación dos traballadores públicos do Concello.

Creación da bolsa de emprego para a mocidade de Lugo.

Programa de captación de inversores para os polígonos Industriais.

TURISMO

Impulso da Ronda Interior e das áreas de xestión do interior da muralla.

Calendario desestacionalizado de eventos para dinamizar a cidade.

Vencellar Lugo ao turismo de eventos e congresos.

CIDADE ABERTA E SEGURA

Plan de choque contra o feísmo urbanístico no centro e nos barrios.

Reforzo no persoal do Concello chegando a 180 policías e 60 bombeiros para cumprir coas recomendacións europeas.

Humanización da cidade: beirarrúas máis amplas e protagonismo do peón.

MOBILIDADE SOSTIBLE

Transporte urbano de calidade: paradas a 400 metros de calquera veciño, autobuses con rutas máis curtas e con frecuencias inferiores a 15 minutos.

Creación de catro aparcadoiros periféricos en Fontiñas, San Fiz, A Piringalla e O Carme.

Implantación dun sistema de control do aparcamento en áreas puntuais

AUTÓNOMOS

Bonificación de distintas taxas para emprendedores.

Creación da Oficina Municipal de Apoio ao Autónomo.

Axilización na concesión de licenzas.

DEPORTE

Apoio aos grandes clubes da cidade.

Dinamización do deporte de base coa mellora de subvencións e eventos.

Promoción do deporte na rúa.

Mantemento integral das instalacións deportivas.

Celebración de eventos nacionais e estatais que dinamicen Lugo.

MAIORES

Programa específico de visitas semanais a maiores que viven sós.

Creación dun plan para asegurar o envellecemento activo.

Impulso de iniciativas de convivencia interxeracional implicando aos máis novos.

IGUALDADE E CONCILIACIÓN

Creación de novas prazas en escolas infantís.

Sancións aos clientes da prostitución.

Prohibición da publicidade sexista e denigrante para a muller.

MEDIO AMBIENTE

Renovación masiva de colectores ao longo da cidade.

Incremento na frecuencia de limpeza e de baldeo das rúas.

Reforzo do control sobre o estado de fincas e soares para previr incendios.

LINGUA E CULTURA

Impulso ás asociacións culturais da cidade.

Creación de espazos culturais na rúa.

Plan de Integración a través da lingua, cultura e deporte.