Compromiso x Avión

CANDIDATURA AVIÓN

ELECCIÓNS MUNICIPAIS 2019

 

Titulares

ALADINO GRAÑA BUGALLO

NURIA DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ

ALBA MARÍA DÍZ OTERO

ANTONIO PEDRO REQUENA CUERVO

ROSA SOTO PORTABALES

MONICA PATRICCI MASCHERPA LÓPEZ

FEDERICO ENRIQUE ANGUITA MASCHERPA

OFELIA MOREIRA VIDAL

CARLOS COSTAS CONDE

 

Suplentes

MONTSERRAT ARMADA IGLESIAS

ANTONIO TOUBES JUSTO

INICIATIVAS CONCELLO DE AVIÓN

 1. Democracia participativa dos veciños e veciñas nos asuntos de relevancia do Concello.
 2. Cobertura e apoio ás asociacións, así como a posta en marcha dun buzón de suxerencias(físico e dixital) no que se escoitarán as propostas dos nosos veciños e veciñas.
 3. Servizo de Axuda no Fogar, con contratación de traballadores en situación dedesemprego residentes no Concello.
 4. Facilitar ós vecinos e veciñas a realización de cursos de formación gratuitos e a posteriorinserción no mercado laboral.
 5. Posta en marcha dunha oficina de atención ó autónomo e emprendedor, para dar acoñecer as axudas existentes (sexan do Concello ou doutros Organismos Públicos).
 6. Facilitar a colocación para os veciños e veciñas en situación de desemprego, mediantea posta en marcha dunha oficina de orientación laboral.
 7. Eliminación do pago por calquera tipo de servizo (suministro, canon de saneamento…)relacionado co suministro da auga. A auga no Concello de Avión ten que ser GRATIS.
 8. Recuperación de instalacións de titularidade pública para actividades e facilidade parautilizar as existentes.
 9. Mantemento de todos os viales (estradas e camiños) de titularidade municipal e limpezaperiódica e axeitada das cunetas.
 10. Política de aforro enerxético: cambio do alumeado municipal empregando novastecnoloxías máis eficientes.
 11. Turismo: prolongación do horario da Festa Mexicana con actividades durante toda axornada: carreira popular de mañán e actividades para cativos no Polideportivo Municipal.
 12. Dinamización das actividades deportivas e de lecer coa posta en marcha de carreiraspopulares, andainas, carreiras de bicicletas….
 13. Adaptación de casas para a posta en marcha de centros de día.
 14. Posta en marcha dun servizo de casa cuna que facilite a conciliación laboral e familiar osveciños e veciñas do noso Concello.
 15. Posta en valor do Patrimonio, mediante o mantemento, limpeza e coidado dosmonumentos do noso Concello.